Ceny Literárneho fondu pre prof. Chreneka a prof. Kačániovú

napísal (počet komentárov: 0)

Sekcia pre vedeckú, odbornú literatúru a počítačové programy Literárneho fondu (LF) ocenila 26. septembra 2019 v bratislavskom Zichyho paláci najlepšie diela v oblasti vedeckej a odbornej literatúry.
 
Prémiu za výnimočný vedecký ohlas na jedno dielo získal prof. Ing. Peter Chrenek, DrSc. z Katedry biochémie a biotechnológie Fakulty biotechnológie a potravinárstva, ktorý sa umiestnil na II. mieste v kategórii prírodné a lekárske vedy.
 
Prémiu za trojročný vedecký ohlas získala aj  prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD. z Katedry mikrobiológie, ktorá sa v kategórii prírodných a lekárskych vied umiestnila na III. mieste. Obom oceneným týmto srdečne blahoželáme.
 

Späť