Deň chleba 2019

napísal (počet komentárov: 0)

V rámci Nitrianskych univerzitných dní sa 20. novembra 2019 pod Aulou Slovenskej poľnohospodárskej univerzity uskutočnil druhý ročník podujatia „Chlieb náš každodenný daj nám dnes“ v spolupráci Fakulty biotechnológie a potravinárstva a Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov. Podujatie bolo podporené aj rektorkou Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre doc. Ing. Klaudiou Halászovou, PhD. na základe projektov na športové, kultúrne a záujmové aktivity študentov SPU v Nitre. Podujatie svojím príhovorom otvoril prorektor pre komunikáciu a prax Ing. Ivan Takáč, PhD. za prítomnosti prorektora pre vzdelávanie prof. Ing. Milana Šimka, PhD., dekana FBP prof. Ing. Norberta Lukáča, PhD., hlavných organizátoriek Ing. Martiny Gažarovej, PhD. a Ing. Anny Kolesárovej, PhD., študentov oboch fakúlt a tiež stredných škôl. Cieľom podujatia bolo poukázať na význam chleba a pekárskych výrobkov vo výžive človeka a možnosti jeho využitia v praxi.

Formou výstavy a degustácie boli prezentované výrobky, ktoré pochádzali z domácej produkcie študentov a zamestnancov SPU, ale aj komerčných pekární Penam Slovakia, a.s., Sekule – Kubina spol. s r.o., a pekárne Sztiszkala B&N. Na výrobe viacerých druhov rôzne obohateného chleba sa podieľala aj Katedra technológie a kvality rastlinných produktov FBP. Návštevníci tak mali možnosť vidieť a ochutnať tradičné, bezlepkové a kváskové produkty, tiež rôzne obmeny chlebových tort a chuťoviek, ktoré predstavovali ukážky rozmanitého využitia týchto výrobkov. Na ich príprave sa aktívne podieľali a svoju šikovnosť predviedli študenti študijného programu Potraviny a technológie v gastronómii, Technológia potravín a Výživa ľudí. Záujemcovia sa mohli dozvedieť aj množstvo faktov o historickom vývoji chleba, o najnovších trendoch jeho výroby, nutričnom zložení, či spotrebe a obohatením akcie bola aj nápaditá ukážka „cesty chleba“ od prvovýroby až po finálny produkt. Rozvinula sa tiež bohatá diskusia o mýtoch spojených s konzumáciou chleba, ale aj o predaji a balení chleba a pečiva z hygienického hľadiska. Názorné ukážky následkov nesprávneho skladovania takýchto výrobkov pripravila Katedra hygieny a bezpečnosti potravín.

Veľmi nás potešil záujem zo strany študentov stredných škôl, ktorí sa v hojnom počte tohto podujatia zúčastnili. Ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na príprave a realizácii akcie.

 

Späť