EIT Food Hub podujatia na SPU v Nitre

napísal (počet komentárov: 0)

Na SPU v Nitre sa 11. a 25. apríla konali workshopy zamerané na EIT Food Hub a jeho úlohu pri zapájaní začínajúcich podnikov do inovačného poľnohospodárstva a EIT Food Hub v Slovenskej republike.

 Cieľom workshopov bolo prezentovať ako EIT prispeje ku konkurencieschopnosti Európy, k jej udržateľnému hospodárskemu rastu a vytváraniu pracovných miest podporovaním a posilňovaním synergií a spolupráce medzi podnikmi, vzdelávacími inštitúciami a výskumnými organizáciami. Podujatia EIT boli zamerané na možnosti vytvárania priaznivého prostredia pre tvorivé myšlienky s cieľom umožniť v Európe rozvíjanie inovácií a podnikania na svetovej úrovni. Účastníci podujatí diskutovali na tému ako prispieť k programu pre potraviny na rok 2020, ako podporiť politiku EÚ v oblasti zdravia, potravín a poľnohospodárstva, ako stimulovať spoluprácu medzi výskumom a podnikmi a ako prispieť k znalostným a inovačným schémam v oblasti potravín a poľnohospodárstva. V rámci worskopov boli propagované aktuálne možnosti Regionálneho inovačného systému (RIS) - štipendiá RIS a RIS talenty, RIS začínajúci podnikatelia.

 

Späť