EIT Food RIS Fellowships ONLINE Worskhop na SPU

napísal (počet komentárov: 0)

Dňa 14.5.2020 sa pod záštitou EIT Food Hub na Slovensku Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre uskutočnila EIT Food RIS Fellowships online workshop pre študentov a absolventov, ktorí sa uchádzajú o stáž vo firmách a spoločnostiach zameraných na agrosektor a potravinový systém v rámci krajín EÚ.

Účastníkmi workshopu boli  6 študenti a absolventi univerzít zo Slovenka a Španielska. Program workshopu bol zameraný na aktuálnu problematiku a výzvy v agrosektore, ako aj budovanie dobrého mena a značky v podnikaní v tomto odvetví, ktoré viedol Adam Brocka z dizajnérskeho štúdia KIUUB. Študenti riešili skupinovú úlohu s cieľom zhodnotiť  ich komunikačné, vodcovské schopnosti ako aj prácu v tíme. Súčasťou bol aj matematický a analytický test. Testovanie prebiehalo online formou pod vedením špecialistov a hodnotiteľov z Poľska a zo Slovenska. 

Výsledky z workshopu, ako aj celkové zhodnotenie priebehu, postupuje do ďalšieho hodnotenia na európskej úrovni, kde budú vybraní študenti s  najvyšším bodovým hodnotením. Aj napriek tomu, že do finálového kola nepostúpia všetci študenti a absolventi, ich aktívna účasť na online workshope predstavuje prínos z pohľadu získania nových kontaktov a skúseností,“ povedala prodekanka FBP prof. Adriana Kolesárová.

V závere workshopu na základe spätnej väzby účastníci zhodnotili celkový priebeh, kvalitu  a úroveň online workshopu.

 

Späť