EIT Food RIS Talent Simona Baldovská z FBP

napísal (počet komentárov: 0)

Počas náborového procesu vďaka projektu EIT Food RIS Fellowships: RIS Fellowships (určený pre študentov a absolventov II. stupňa vysokoškolského štúdia a mladých podnikateľov) a RIS Talents (určený pre doktorandov a post-doktorandov) mali mladí nadšenci vedy možnosť prihlásiť sa a získať príležitosť podieľať sa na podnikateľských inováciách v agropotravinárskom sektore prostredníctvom jedinečnej profesionálnej platenej stáže v trvaní 3 až 6 mesiacov.

V letnom období sa konal výber stážistov RIS Talents, ktorí získajú pracovné skúsenosti a budú aktívne zapojení do inovatívnych projektov, ako aj do projektov výskumu a vývoja v partnerských organizáciách EIT Food, v rámci ktorého sa ako jediná zo Slovenska dostala doktorandka FBP z Katedry fyziológie živočíchov Simona Baldovská na odbornú špecializovanú stáž v Inštitúte morského výskumu (IIM-CSIC / Instituto de Investigaciones Marinas - Consejo Superior de Investigaciones Científicas) vo Vigu v Španielsku, kde sa bude venovať výskumu o plodoch mora vo vzťahu k neurodegeneratívnym ochoreniam s využitím proteomických a lipidomických analýz.

Späť