EIT Food: Výsledkom projektu je SENIOR PLUS bielkovinová raňajková kaša. Projekt so seniormi pokračuje!

napísal (počet komentárov: 0)

Počas mája 2021 prebiehali na SPU v Nitre v rámci projektu EIT Food RIS Consumer Engagement Labs – Zapojenie konzumentov do vývoja nového produktu online semináre so staršími spotrebiteľmi. Finálneho stretnutia sa zúčastnili aj zástupcovia Fakulty biotechnológie a potravinárstva a Výskumného centra AgroBioTech SPU v Nitre prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD., doc. Ing. Radoslav Židek, PhD., PaedDr. Silvia Jakabová, PhD., Ing. Simona Baldovská, PhD., ako aj zástupcovia potravinárskych spoločností, vrátane Mareka Šarmíra z firmy Maxim Pharm, s.r.o., ktorý predstavil výsledok minuloročného projektu EIT Food RIS CEL 2020. Finálny produkt SENIOR PLUS bielkovinová raňajková kaša s novou unikátnou receptúrou je výživovo presne modifikovaný pre skupinu ľudí nad 65 rokov s kľúčovými atribútmi ako efektivita, priaznivý vplyv na zdravie, jednoduchá príprava či nezameniteľná chuť.

Obsahom seminárov boli diskusie o nákupných skúsenostiach starších spotrebiteľov v čase pandémie COVID-19, zhromaždenie očakávaní a skúseností s balením potravín v časoch COVID-19, diskusie o rastlinných náhradách mäsa a preferovaných mäsových náhradách, ako aj spoločné diskusie medzi spotrebiteľmi a zástupcami spoločností o marketingu výrobkov určených pre seniorov. Starší spotrebitelia mali za úlohu popasovať sa so zadaním na doma, premýšľať nad rastlinnými náhradami mäsa a bezmäsovými produktami a vymyslieť originálny recept na poriadne jedlo bez obsahu živočíšnych prísad. Skupinové stretnutia so staršími spotrebiteľmi boli vedené moderátormi z Fakulty biotechnológie a potravinárstva a z Výskumného centra AgroBioTech, SPU v Nitre Ing. Simonou Baldovskou, PhD. a PaedDr. Silviou Jakabovou, PhD. Vďaka využitiu interaktívnych metód s dynamickým priebehom, ako aj množstvu tvorivých aktivít boli semináre pútavé a vďaka účastníkom plné priateľskej atmosféry.

Projekt EIT Food RIS CEL 2021 bude ďalej pokračovať náborom spoločností z potravinárskeho priemyslu prostredníctvom otvorenej výzvy a následnou sériou skupinových online diskusií v septembri až novembri, kedy sa stretnú zástupcovia potravinárskych spoločností, obalových spoločností spolu s lokálnymi predajcami a maloobchodníkmi. Finálne stretnutie bude opäť venované kľúčovým zisteniam projektu, novým poznatkom a spoločnej diskusii medzi spotrebiteľmi a zástupcami firiem.

Ísť späť