EIT program podporujúci inovatívne poľnohospodársko-potravinárske startupy

napísal (počet komentárov: 0)

EIT Food je najväčšou európskou iniciatívou na podporu inovácií v agropotravinárskom sektore. Potravinové programy EIT spolufinancuje Európska únia v rámci programu Horizont 2020.

 

EIT Food Seedbed podporuje ľudí, ktorí majú podnikateľské nápady v oblastiach týkajúcich sa agropotravinárskeho sektora alebo už založili začínajúcu spoločnosť. Príjemcovia získajú odbornú podporu (školenia a mentorovanie) a finančnú podporu (úhrada cestovných nákladov za projekty, stretnutia s mentormi a potenciálnymi zákazníkmi až do výšky 10 000 € a najlepší začínajúci podnikatelia dostanú aj peňažné odmeny vo výške 20 000 €). Jedinečným prvkom programu je podpora overovania realizovateľnosti podnikateľského zámeru a technických riešení prostredníctvom štruktúrovaného dialógu s potenciálnymi zákazníkmi (proces zisťovania zákazníkov), ktorý je implementovaný na základe metodiky vyvinutej EIT Food v spolupráci s odborníkmi školiteľov a inštruktorov, uľahčená finančnou podporou ponúkanou začínajúcim podnikom.

 

Program prebieha v anglickom jazyku v troch európskych centrách: Belfast, Bilbao a Varšava, ktoré sú určené pre začínajúce podniky. Organizačný tím zahŕňa: Queen's University of Belfast, University of Cambridge, Varšavskú univerzitu a osem spoločností-lídrov agropotravinárskeho sektora. Podrobné informácie o programe nájdete na adrese: https://www.eitfood.eu/programmes/seedbed

 

Stránka obsahuje aj odkaz na prihlášku na portáli F6S: https://www.f6s.com/seedbed

 

Uzávierka prihlášok je 26. apríl 2019. Žiadatelia by mali predložiť inovatívny nápad, ktorý má veľký vplyv na akúkoľvek časť potravinárskeho sektora vrátane spôsobu, akým vyrábame, dodávame, konzumujeme a recyklujeme naše potraviny. Okrem typických agropotravinárskych riešení môžu začínajúce podniky pôsobiť aj v oblastiach súvisiacich s potravinovým systémom vrátane: strojov a zariadení pre poľnohospodárstvo a výrobu potravín, logistiky, balenia, riešení IKT, znižovania potravinového odpadu, obchodných služieb alebo sociálnych inovácií. Začiatočný tím by mal zahŕňať najmenej 2 osoby (zvyčajne expertov na technológie a rozvoj podnikania).

 

Program je zameraný na držiteľov myšlienok a začínajúcich podnikateľov, a preto  budú podporené  najmä žiadosti študentov a vedcov, ktorých podnikateľský zámer súvisí s ich technologickým výskumom a jeho ďalší rozvoj si vyžaduje odborné obchodné zručnosti a kontakty s potenciálnymi zákazníkmi v rôznych európskych krajinách.

V prípade záujmu prosím Vás kontaktujte Prof. UW dr hab. Krzysztof Klincewicz (kklincewicz@wz.uw.edu.pl).

 

Späť