FBP otvorila opäť dvere pre záujemcov o štúdium

napísal (počet komentárov: 0)

Fakulta biotechnológie a potravinárstva pri SPU v Nitre pripravila 15.3.2019 aj po druhýkrát podujatie s názvom „Deň otvorených dverí“, ktoré je určené predovšetkým záujemcom o štúdium na tejto fakulte.

Deň otvorených dverí je príležitosťou stretnúť nielen zástupcov vedenia, učiteľov a doktorandov FBP, ale je to výborná príležitosť získať základné informácie o fakulte, prijímacom konaní, ponúkaných študijných programoch, možnostiach zahraničných mobilít, o možnostiach uplatnenia absolventov v praxi, či samotnej organizácii štúdia na fakulte, ale tiež informácie ako fakulta skončila v komplexnej akreditácii VŠ, ktorá je pre každú vysokú školu na Slovensku istým zrkadlom kvality a jej úspešné absolvovanie podmienkou na realizáciu jednotlivých študijných programov.

Uchádzači o štúdium na FBP mali aj príležitosť nazrieť do laboratórnych priestorov výskumného centra Agrobiotech a možnosť navštíviť jednotlivé katedry fakulty, kde sa oboznámili s výučbou a zameraním ich výskumu.

Naše kolegyne a kolegovia im ponúkli množstvo zaujímavých informácií priamo z prvej ruky, ktoré iste uľahčí ich rozhodovanie čomu zasvätiť vysokoškolské štúdium.

 

Späť