From Biotechnology to Environment Protection

napísal (počet komentárov: 0)

Informácia pre mladých vedcov o možnosti zúčastniť sa medzinárodnej študenstkej konferencie "From Biotechnology to Environmental Protection" v termíne 12-15 November 2015 v Zielona Góra v Poľsku.

Všetky informácie sú uvedené na http://bioconference.wnb.uz.zgora.pl/index.php?lang=en.

Späť