Fulbrightov program pre výskum a prednášanie

napísal (počet komentárov: 0)

 

Granty sú určené pre odborníkov s dlhšou odbornou alebo výskumnou praxou vo všetkých vedeckých disciplínach okrem klinickej medicíny a umožňujú nezávislý výskum a/alebo prednáškovú činnosť. Dĺžka trvania môže byť od troch do šiestich mesiacov.

 

 

Komisia hľadá uchádzačky/uchádzačov, ktorí

 • - sa chcú zamerať na výskum či výskum/prednášanie;
 • - prispejú k vzájomnému porozumeniu medzi U.S.A. a SR;
 • - podporujú rozvoj amerických štúdií na slovenských inštitúciách a slovenských štúdií na amerických  inštitúciách;
 • - svojím projektom umožnia rozvoj a posilnenie spolupráce medzi inštitúciami;
 • - chcú získať impulzy a stimuly na ďalší odborný a kariérny rast;
 • - doteraz nemajú profesionálne a akademické skústenosti v U.S.A.


Všeobecné podmienky pre kandidátov sú:

 • - ukončené PhD. štúdium alebo jeho ekvivalent;
 • - výborná znalosť anglického jazyka (TOEFL testy nie sú požadované);
 • - overiteľné výsledky výskumnej, prednáškovej a publikačnej činnosti;
 • - slovenské občianstvo a trvalý pobyt v Slovenskej republike;
 • - pozývajúci list z hosťovskej inštitúcie v U.S.A.


Termín uzávierky podávania prihlášok na školský rok 2016 - 2017 je 13. októbra 2015.


Bližšie informácie nájdete na stránke komisie J. W. Fulbrighta

Späť