Grantová agentúra SPU v Nitre na svojom zasadnutí posúdila predložené žiadosti a rozhodla financovať projekty z FBP

napísal (počet komentárov: 0)

Grantová agentúra SPU v Nitre na svojom zasadnutí konanom dňa 13. decembra 2018 posúdila predložené žiadosti o pridelenie finančných prostriedkov na projekt mladých pracovníkov do 35 rokov v súlade s výzvou zverejnenou 31. augusta 2018 a rozhodla na základe posudku vypracovaného oponentom a splnení kritérií výzvy financovať nasledovné projekty z FBP:

Zodpovedný riešiteľ
Tomáš Slanina, Ing. PhD.
Prírodný klinoptitolit ako doplnok krmiva a jeho vplyv na fyziologický stav a kvalitu mäsa králikov

Marián Tokár, Ing. PhD.
Inovácie pekárskych výrobkov s cieľom zvýšiť ich nutričnú hodnotu a atraktivitu pre konzumenta

Späť