Informácie o kartách ISIC

napísal (počet komentárov: 0)

 

Študenti prvých ročníkov si svoje nové preukazy prevezmú na študijných oddeleniach, kde budú prichystané od prvého dňa ich prezenčnej výuky.
Podmienkou je zaplatenie preukazu a zaslanie vhodnej fotografie.

Ostatní zapísaní študenti v prípade uhradeného poplatku za prolongáciu ISIC 14,-€, NOISIC, EXT 3,-€ mali  22.9.2020 do 9,00 hod.  hromadne predĺženú platnosť preukazu na ďalší akademický rok a môžu si na vyhradených UNItermináloch po Slovensku

(vrátane UNIterminálu pod aulou našej univerzite):

https://www.preukazstudenta.sk/#mapa_terminalov

svoj preukaz aktualizovať pre dopravu na obdobie do 30.9.2021.

Vizuálnu prolongačnú holografickú známku obdržia študenti v čase, keď im začne prezenčná výuka.

Postup bude nasledovný:  ráno do 9:30 hod., resp. 13:30 hod. odovzdajú kartu do zbernej krabice pri vrátnici pod aulou

a preberú si skontrolovanú a prolongovanú kartu v čase o 10:30 hod., resp. o 14:30 hod. na chodbe pri posluchárni A1.

 

Tento postup sa týka aj študentov, ktorí budú hradiť poplatok za predĺženie platnosti karty po 22.9.2020.

 

Späť