Informácie o prolongácii preukazov ISIC

napísal (počet komentárov: 0)

 
 
Študenti si môžu svoj ISIC preukaz prolongovať, resp. prísť pre holografickú známku priamo na univerzitu osobne
pri dodržaní všetkých hygienických a epidemiologických opatrení.
 
Ak ich osobný príchod na univerzitu nie je možný a študent nutne potrebujete vizuálne platný preukaz (s prolongačnou známkou), napíše žiadosť o zaslanie na adresu: preukaz@uniag.sk, kde uvedie skratku fakulty a poštovú adresu.
 
Na základe požiadavky študenta sa pripraví všetko na rektoráte a následne sa preukaz doručí na študijné oddelenie fakulty.
 
Fakulta pošle študentovi doporučený list na adresu, ktorú študent uvedie v žiadosti.
 
Rovnako sa budú posielať z fakúlt aj ISIC karty pre prvákov.

Späť