Ing. Eva Tvrdá, PhD. finalistkou L’ORÉAL – UNESCO PRE ŽENY VO VEDE 2019

napísal (počet komentárov: 0)

Tretí ročník súťaže Pre ženy vo vede, ktorú organizuje Spoločnosť L'Oréal Slovensko v spolupráci s organizáciou UNESCO, Slovenskou organizáciou pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA) a Slovenskou akadémiou vied (SAV) vyvrcholil 1. októbra 2019 slávnostným oceňovaním úspešných a talentovaných vedkýň.

Do tretieho ročníka sa zapojilo 22 slovenských vedkýň, do finále sa ich prebojovalo dvanásť, z toho päť v kategórii vedkyne do 35 rokov a sedem v kategórii vedkyne do 45 rokov. So svojimi projektmi predstúpili vedkyne 7. júna 2019 pred odbornú porotu, ktorá bola zostavená zo zástupcov SAV, Slovenskej komisie pre UNESCO, členmi komisie boli tiež generálny riaditeľ spoločnosti L’Oréal Tomáš Hruška a výkonný riaditeľ SOVVA Daniel Straka.

Počas slávnostného večera, ktorý sa uskutočnil v priestoroch Mozartovho domu v Bratislave, a ktorý bol oživený zaujímavou panelovou diskusiou o úlohách žien vo vede, sa predsedníčka odbornej komisie, prof. RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc., vyjadrila, že na základe hodnotenia kvality podaných projektov sa komisia zhodla, že na Slovensku je možné robiť kvalitnú vedu, pričom finalistky súťaže preukázali výnimočnú mieru odbornosti a inovatívnosti.

Medzi piatimi finalistkami v kategórii vedkýň do 35 rokov mala zastúpenie aj Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU v podobe Ing. Evy Tvrdej, PhD., ktorá hodnotiacu komisiu oslovila projektom „Baktérie – skrytí nepriatelia samčej plodnosti“.

Projekt sa venuje štúdiu vplyvu baktérií v ejakulátoch na vitalitu a fertilizačnú schopnosť spermií u zdravých cicavcov a vtákov, ako aj hľadaniu alternatívnej antibakteriálnej látky, ktorá by mohla nahradiť antibiotiká v andrologickej praxi. Projekt rovnako poskytne nové poznatky o úlohe baktérií prítomných v ejakulátoch a predstaví alternatívne možnosti prevencie a/alebo manažmentu bakteriopermie počas spracovania živočíšnych i humánnych ejakulátov.

Celkovou víťazkou tretieho ročníka súťaže Pre ženy vo vede sa v kategórii vedkýň do 35 rokov stala Mgr. Martina Gáliková, PhD. zo SAV s projektom „Drosophila ako model pre štúdium obezity spôsobenej nedostatkom pohlavných hormónov“. V kategórii vedkýň do 45 rokov zvíťazila RNDr. Vlasta Demečková, PhD. z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach s projektom „Cielená modulácia črevného mikrobiómu v liečbe zápalových a onkologických ochorení“.

 

Späť