EIT Food Hub INOVAČNÝ WORKSHOP: Uplatnenie absolventa v agrosektore a potravinárstve

napísal (počet komentárov: 0)

Dňa 5.11. 2019 sa vo Výskumnom centre AgroBioTech Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre uskutočnil Inovačný workshop „Uplatnenie absolventov v agrosektore a potravinárstve“, ktorý v rámci svojich aktivít na Slovensku organizoval EIT Food Hub.

Podujatie bolo organizované pre študentov ako aj absolventov univerzít s cieľom zvýšiť ich konkurencieschopnosť na trhu práce. Po úvodnom predstavení aktivít EIT Food Hub na Slovensku a Výskumného centra AgroBioTech sa študenti venovali riešeniu zadaných úloh pod vedením Ing. Ľubomíra Lacúcha, zástupcu Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry.

Počas spoločných aktivít študenti zlepšili svoje komunikačné schopnosti, kreatívne myslenie a prácu v tímoch. Podujatie na záver  obohatili aj pracovníci Výskumného centra AgroBioTech, ktorí prezentovali výsledky vedeckovýskumnej činnosti.

 

Späť