EIT Food Hub: RIS Fellowship Worskhop

napísal (počet komentárov: 0)

Dňa 30.5.2019 sa v zasadacej miestnosti Výskumného centra AgroBioTech na SPU v Nitre uskutočnil RIS Fellowship workshop pre študentov a absolventov, ktorí sa uchádzajú o stáž v rámci prestížneho projektu EIT Food Hub vo firmách a spoločnostiach zameraných na agrosektor a potravinový systém v rámci krajín EÚ. Účastníkmi workshopu boli študenti a absolventi univerzít zo Slovenka a Českej republiky, ktorí boli v prvom kole vybratí na základe krátkej video prezentácie, ktorou vyjadrili svoju motiváciu a chuť pracovať v agropotravinárstve. Program workshopu bol zameraný predstavenie EIT Food príležitostí a riešenie „flamingo“ prípadovej štúdie, matematického a analytického testu, kde uchádzači preukázali svoje schopnosti, zručnosti, ale aj kreatívne a logické myslenie a schopnosť pracovať v tíme na vysokej profesionálnej úrovni. V závere workshopu na základe spätnej väzby účastníci zhodnotili priebeh, kvalitu a úroveň podujatia. Výsledky z workshopu, ako aj celkové zhodnotenie priebehu, postupuje do ďalšieho hodnotenia na európskej úrovni.

 

 

Späť