K projektovej spolupráci NAWA: seminár Food Heritage organizovaný KHBP

napísal (počet komentárov: 0)

V dňoch 7. až 9. apríla 2019 sa v Brne uskutočnil v poradí druhý seminár pracovných tímov projektu „Cultural Heritage of Small Homelands“ (NAWA). Stáž organizoval partner z Českej republiky, Veterinárni a Farmaceutická univerzita, Fakulta veterinárni hygieny a ekologie, Katedra hygieny potravinových zdrojov rastlinného pôvodu a ekológie. Na stáži odzneli prednášky ako aj praktické ukážky v oblasti problematiky bioaktívnych látok a analýzy textúry produktov rastlinného pôvodu.

Súčasťou programu bolo aj rokovanie o ďalšom postupe v realizácii projektu, ktorého cieľom je identifikovať typické územia, typické zdroje potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu ako aj produkty z nich a vytvoriť ich ucelenú charakteristiku z pohľadu autentickosti.

Predmetom záujmu bolo tiež organizovanie ďalšej odbornej stáže, ktorú bude dňa 10.5.2019 realizovať naša Katedra hygieny a bezpečnosti potravín v spolupráci s Katedrou genetiky a šľachtenia rastlín FAPZ a bude zameraná na identifikáciu rastlinných genetických zdrojov a autentifikáciu produktov z nich (https://foodheritage.urk.edu.pl/

 

Späť