Klobásový festival 2019: Najlepšiu receptúru mali prváci

napísal (počet komentárov: 0)

V stredu, 13.11., sa v Študentskom domove Antona Bernoláka uskutočnil 13. ročník Klobásového festivalu a zúčastnilo sa ho osem tímov. Väčšinové zastúpenie mali tímy z FBP. Doplnil ich tím doktorandov z FEM, poľovníci z krúžku PK BUTEO SPU Nitra a tím Smart, tvorený zamestnancami rektorátu.

Svoje klobásy si tímy pripravovali na Katedre technológie a kvality mäsových produktov s týždňovým predstihom, aby boli klobásy dostatočne suché a súce na hodnotenie odbornej komisie. Odborná komisia hodnotila klobásy v surovom, ale aj v tepelne upravenom stave. Dekan FBP, profesor Lukáč, vyjadril veľkú spokojnosť s kvalitou hodnotených produktov a zmienil sa aj o náročnosti rozhodovania medzi najlepšími klobásami.

Nakoniec sa na prvom mieste umiestnili študenti prvého ročníka v odbore Potraviny a technológie v gastronómii, združení v tíme Pohostinní gastronómovia. Na druhej priečke sa umiestnil tím PK BUTEO SPU Nitra a tretie miesto obsadilo družstvo Skupina Max. Dekan FBP sa spolu s dekanom FAPZ, doc. Ondrišíkom, zhodol na cene pre tím s najlepšou výzdobou a atmosférou pri súťažnom stole. Víťazom sa stali poľovníci, ktorí okrem tradičnej výzdoby s poľovníckou tématikou zaujali aj živou hudbou.

Na záver ešte organizátori Klobásového festivalu ocenili rektorátny tím – tím Smart, za vzornú reprezentáciu svojho pracoviska a snahu približovať sa študentom aj formou účasti na študentských akciách. Zábava po oficiálnej časti pokračovala za dobrej hudby až do 22-hej hodiny. Vďaka sponzorom, ako aj schválenému projektu v rámci Výzvy na podávanie návrhov projektov na športové, kultúrne a záujmové aktivity študentov SPU, mohli organizátori súťažiacich bohato odmeniť a účastníkov festivalu hojne pohostiť kapustnicou, či čapovanými nápojmi.

Organizátori ďakujú všetkým súťažiacim aj zúčastneným za dotvorenie skvelej atmosféry a tešia sa už na nadchádzajúci, 14. ročník tejto obľúbenej študentskej akcie.

 

Späť