Medzi Top prezentáciami na CASEE konferencii bola prezentácia Ing. Evy Ivanišovej, PhD.

napísal (počet komentárov: 0)

V dňoch od 6. – 8. júna 2021 sa pod záštitou Českej zemědelskej univerzity v Prahe uskutočnil 11. ročník CASEE konferencie s názvom “Univerzity CASEE ako laboratóriá pre nové paradigmy v biologických vedách a príbuzných odboroch“. Konferencia sa uskutočnila v online režime a počas ústnych a posterových prednášok odzneli problematiky na témy: poľnohospodárstvo, lesný a vidiecky rozvoj, výroba a spotreba potravín, environmentálne problémy a zmeny podnebia, obnoviteľné zdroje a biohospodárstvo. V rámci konferencie Ing. Eva Ivanišová, PhD. odprezentovala v posterovej sekcii príspevok na tému: Antioxidant activity and mineral composition of selected kind of small berry fruits (autorský kolektív Eva Ivanišová, Dominika Ďurkáčová, Ľuboš Harangozo, Adriana Kolesárová). Prezentácia bola zaradená medzi top 3 prezentácie v rámci CASEE konferencie a abstrakt spolu s posterom je zverejnený na špeciálnej platforme YPARD (Young Professionals for Agricultural Development platform). Prezentujúca autorka získala aj Ypard certifikát, ku ktorému jej srdečne blahoželáme.

Okrem Ing. Evy Ivanišovej, PhD. prezentovala svoj príspevok aj Ing. Simona Baldovská, PhD. s názvom: Effect of phytonutrients apigenin and resveratrol on secretory activity and viability of human ovarian cells in vitro (autorský kolektív Simona Baldovská, Michal Mihaľ, Eva Ivanišová, Petr Sláma, Aleš Pavlík, Adriana Kolesárová).

https://ypard.net/2021-07-02/antioxidant-activity-and-mineral-composition-selected-kind-small-berry-fruits

Ísť späť