Možnosť študovať na AgroSup Dijon, Francúzsko

napísal (počet komentárov: 0)

Vysokoškolské vzdelanie vo Francúzsku.

Možnosť štúdia II. stupňa vysokoškolského štúdia v Burgundsku na inštitúte AgrSup Dijon so začiatkom v septembri 2015. Znalosť francúzskeho jazyka nutná s možnosťou absolvovanie kurzov francúzskeho jazyka pred začiatkom štúdia.
Ponuka vybraných kurzov v anglickom jazyku ako napríklad: "Food Formulation on the Food Science Engineering programme" a taktiež "Biosystems engineering/ Agro-Equipment MAster Degree".

Viac informácií o štúdiu v Burgundsku a príslušné formuláre na vyplnenie sú k dispozícii na internetovej stránke na adrese: http://www.agrosupdijon.fr/international/incoming-mobility.html?L=1


 

Späť