Novinky o aktivitách FHN-RI predstavili v holandskom Newsletter aj Národnú platformu AgroBioFood Nitra

napísal (počet komentárov: 0)

Slovensko smeruje na európsku „mapu“ ESFRI Roadmap pre významnú Výskumnú infraštruktúru pre potraviny, výživu a zdravie (FNH-RI) vďaka Národnej platforme AgroBioFood Nitra, ktorú vedie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre.

V uplynulých dňoch (máj 2020) vyšlo prvé číslo FNH-RI noviniek - informačný bulletin, ktorý  predstavuje Slovensko ako jeden z národných uzlov unikátneho konzorcia s viac než 100 partnermi pre riešenie dátovej infraštruktúry v oblasti potravín, výživy a zdravia, ktoré sa tvorí v holandskom Wageningene.

Národnú platformu AgroBioFood Nitra ako slovenský uzol v uvedenom informačnom materiáli predstavila prof. Adriana Kolesárová, prodekanka Fakulty biotechnológie a potravinárstva pre vedu, výskum a zahraničné vzťahy, ktorá je členkou Správnej rady FNH-RI.

Viac informácií o FNH-RI novinkách sa dočítate v bulletine:

 

Späť