Nový európsky projekt Revitalizácia agropotravinárskeho reťazca vo vidieckych oblastiach pod záštitou EIT Food

napísal (počet komentárov: 0)

Na SPU v Nitre začal nový európsky projekt financovaný EIT Food s názvom RIS Growing Consciousness: Revitalizing agrifood value chains in rural areas pod záštitou výskumníkov, antropológov a ekonómov z Turínskej univerzity v Taliansku a v spolupráci s partnermi z poľnohospodárskeho sektoru, Fakultou biotechnológie a potravinárstva a Výskumného centra AgroBioTech SPU v Nitre s cieľom revitalizovať agropotravinárske reťazce vo vidieckych oblastiach prostredníctvom udržateľných inovácií, ktorý poskytuje vzdelávanie prostredníctvom série školiacich aktivít na technickej, obchodnej a logistickej úrovni. Hlavnými témami projektu sú biodiverzita, udržateľnosť, povolanie a inovácia.

Projekt je zameraný na obnovu starých (tradičných) plodín, ktoré by mohli byť základom pre nové resp. obnovené potravinárske výrobky s potenciálom stimulovať rozvoj miestneho priemyslu a znovu aktivovať hospodárske, kultúrne a územné dodávateľské reťazce a zvýšiť výnosy z produkcie.

Ambíciou projektu je vyškoliť poľnohospodárov, ktorí chcú naďalej žiť a pracovať vo vidieckych oblastiach, a to poskytnutím návodov na pestovanie plodín technologicky vyspelým a udržateľným spôsobom a súčasne experimentovať s novými obchodnými modelmi pomocou pokročilých podnikateľských nástrojov.

Súčasťou projektu je aj PROFESIONÁLNY WORKSHOP určený študentom a PhD. študentom, poľnohospodárom a budúcim poľnohospodárom, podnikateľom a startupistom, ktorý bude vedený odborníkmi a profesionálmi z agropotravinárskeho sektoru a bude sa konať v RIS krajinách: Taliansko, Portugalsko, Grécko, Poľsko a Slovensko. Workshop pomôže účastníkom rozvíjať zručnosti, techniky a know-how zamerané na revitalizáciu pestovania starých alebo takmer vymiznutých odrôd obilnín, liečivých rastlín a bylín.

Workshop je založený na vysoko odborných seminároch na témy: starodávne obilniny a liečivé rastliny, technologické a trhové perspektívy, senzorické monitorovanie a digitálne poľnohospodárstvo používané na pestovanie rastlín a vývoj obchodných modelov pre poľnohospodárov vo vidieckych oblastiach. Na Slovensku profesionálny workshop bude prebiehať online 21. októbra 2021.

Viac na: https://www.eitfoodgrow.eu/sk/

 

Ísť späť