O z n á m e n i e

napísal (počet komentárov: 0)

Téma dizertačnej práce: Izolácia a charakterizácia génu glukanázy z rosičky okrúhlolistej.

Späť