O z n á m e n i e

napísal (počet komentárov: 0)

Obhajoba doktorandskej dizertačnej práce Ing. Nory Maruniakovej, doktorandky v dennej forme doktorandského štúdia na Katedre fyziológie živočíchov FBP SPU v Nitre.

Späť