Podmienky pre zaradenie na štátne skúšky inžinierske v akademickom roku 2013/2014 pre denných a externých študentov FBP

napísal (počet komentárov: 0)

Smernica o záverečných prácach 36/2013 sa nachádza na univerzitnej stránke v záverečných prácach

Smernica o záverečných prácach 36/2013

Späť