Pozvánka na verejnú habilitačnú prednášku

napísal (počet komentárov: 0)

 

 

 

 

Predseda vedeckej rady Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre oznamuje, že dňa

10. marca 2015

Mgr. Agnieszka Greń, PhD.


odborná asistentka na Katedre fyziológie živočíchov a toxikológie, Biologického inštitútu, Fakulty geografie a biológie, Pedagogickej univerzity v Krakowe

o 9.00 hod.,

prednesie v posluchárni Z-01 SPU v Nitre verejnú habilitačnú prednášku na tému:

„Effects of biologically active substances on life systems.“

 

Späť