Prax študentov Fakulty biotechnológie a potravinárstva vo firme Ekvia s.r.o.

napísal (počet komentárov: 0)

Pomáhame vám uspieť .... a prax študentov

V duchu hesla „Pomáhame vám uspieť“, ktoré Ekvia s.r.o. dlhé roky napĺňa, sme sa rozhodli ponúknuť odbornú prax študentom Fakulty Biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre. Keďže si mnohí uvedomujeme, aké je dôležité spojenie teoretických vedomostí a samotnej reality na pracovisku, dostali 3 mladí ľudia, študenti spomínanej fakulty, priestor na prax v rámci svojho študijného odboru.

Hoci obdobie praxe bolo relatívne krátke, len 4 – 6 týždňov, pracovná náplň bola dosť rozmanitá, aby mali možnosť vidieť a hlavne si vyskúšať mnohé nevyhnutné kroky v procese riadenia kvality potravín. V rámci svojej praxe boli oboznámení s tým, ako prebieha proces tvorby receptúry výrobkov, videli technológiu výroby chleba a pečiva v našom Zákazníckom a inovačnom centre, naučili sa z praktického hľadiska rozumieť štruktúre dokumentácie kvality a oboznámili sa s náplňou normy BRC Food. Taktiež mali možnosť nahliadnuť do dokumentácie riadenia kvality na najvyššej úrovni a pozorovať jej dodržiavanie v praxi, ako aj bližšie sa zoznámiť s platnými legislatívnymi predpismi pre označovanie potravinárskych produktov. V tejto súvislosti si vyskúšali tvorbu etikiet pre produkty rôzneho druhu.

Prax v našej spoločnosti študentom poslúžila na vytvorenie si celkového prehľadu o chode oddelenia kvality, požiadaviek na úspešného riadiaceho pracovníka na oddelení kvality, ako aj dôkladné oboznámenie sa so systémom a jeho štruktúrou a fungovaním v praxi tak, aby spoločnosť mohla byť považovaná za lídra medzi kvalitnými a bezpečnými produktami.

Zároveň chceme touto cestou pochváliť praxujúcich študentov za ich prácu. Tým, že boli zapojení do práce v tíme kvality, pomohli doplniť databázy produktových špecifikácií pre viac ako 1000 položiek. Keďže potravinárska legislatíva je čoraz prísnejšia a náročnejšia na sledovanie množstva kritérií, vyžaduje si čoraz väčšiu pozornosť. S tým súvisí aj neustála aktualizácia produktových databáz, ktoré sú dôležité napríklad pre označovanie výrobku, výpočet nutričného profilu výrobkov, tvorbu etikiet a podobne.

Proces riadenia kvality predstavuje celý súbor aktivít a zároveň je súčasťou ešte väčšieho komplexu navzájom súčinných procesov naprieč celou firmou. Jedno oddelenie by bez druhého nemohlo zdravo pracovať. Obrovský komplex maličkých čiastkových krokov spolu tvorí ten správny koncept. Ekvia s.r.o. bola založená v 1991. Jej hlavnou obchodnou činnosťou bolo, a stále aj je, zásobovanie pekární, cukrární a iných potravinárskych výrobní na Slovensku. Sortiment tvorí obrovské množstvo surovín; bežných, ale aj takých, ktoré pokrývajú individuálne potreby zákazníkov. Pre zvýšenie kvality predaja Ekvia s.r.o. poskytuje svojim zákazníkom marketingovú podporu, odborný technologický servis, a pracuje aj na vývoji nových produktov vo vlastnom Zákazníckom a inovačnom centre.

Hoci praxujúci študenti urobili len malý krok, s ľahkým zveličením môžeme povedať, že mal veľký význam pre ďalšie dianie vo firme. V súčasnom období prispeli svojou prácou k rozbehnutiu nového projektu e-shopu B2C, ktorý pracuje pod názvom YUMMY.sk. Nový e-shop YUMMY.sk ponúkne široký sortiment pekárskeho a cukrárskeho charakteru vhodného aj pre domáce pečenie, a v baleniach dostupných bežnému spotrebiteľovi. Rozšírenie celkovej ponuky tovaru, vhodného aj pre spotrebiteľov, si vyžadovalo doplnenie databáz o ďalšie údaje, čo predstavovalo veľa mravčej práce. S pomocou študentov bolo možné celý projekt výrazne urýchliť.

Pre tento prípad, keďže sme si pomohli navzájom, by sme mohli vyššie spomínané heslo modifikovať na „pomáhame si uspieť“.

 

Späť