Prezentácia FBP doma a v zahraničí

napísal (počet komentárov: 0)

V mesiaci november sa naša fakulta mala možnosť prezentovať hneď na dvoch významných podujatiach. Prvým bol VII. ročník Európskeho veľtrhu pomaturitného a celoživotného vzdelávania Gaudeamus Slovakia Nitra 2019, ktorý sa konal dňa 5. a 6. 11. 2019 na výstavisku Agrokomplex Nitra. V stánku Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, zástupcovia našej fakulty poskytovali záujemcom podrobné informácie o možnostiach štúdia na fakulte, o ponuke študijných programov, podmienkach prijímacích skúšok, ale aj študentskom živote a uplatnení absolventov v praxi.

Druhým podujatím, na ktorom sa mala fakulta možnosť prezentovať, bol prvý ročník kontraktačno predajného veľtrhu Gastra a Kulinária, ktorý sa konal od 6. do 9. 11. 2019 rovnako na výstavisku Agrokomplex Nitra. Veľtrh bol zameraný na trendy modernej gastronómie, potraviny, nápoje a zdravý životný štýl. Popri prezentácii výrobcov a dodávateľov kvalitných potravín, nápojov a ingrediencií sa návštevníci mohli dozvedieť viac aj o inováciách v oblastiach technológií, gastronomického zariadenia a vybavenia pre potravinársky priemysel. V rámci odborného programu vystúpila so svojou prednáškou o možnostiach vzdelávania na fakulte prodekanka doc. Ing. Alica Bobková, PhD. a prodekanka prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD., ktorá informovala o aktivitách EIT Food Hub na Slovensku. Následne sme aktívne oslovili všetkých zástupcov stredných škôl, ktorí prezentovali svoju vzdelávaciu a odbornú činnosť v rámci sekcie Mladý tvorca.

Zástupcovia jednotlivých katedier Fakulty biotechnológie a potravinárstva prezentovali na tomto podujatí záujemcom zo strany verejnosti svoju vzdelávaciu a vedecko výskumnú činnosť. Katedry si pripravili pre návštevníkov interaktívnu výstavu v podobe svojich výrobkov, ktoré predstavovali rôzne druhy chleba, bezlepkových a bylinkových sušienok, mäsových výrobkov a syrov. Taktiež boli prezentované mikrobiologické a fyziologické preparáty a ukážky laboratórnej činnosti o ktoré bol pomerne veľký záujem. Súčasťou propagácie bola aj posterová a video prezentácia fakulty v stánku, ako aj na veľkoplošných obrazovkách. Záujemcovia sa mohli oboznámiť s činnosťou našej fakulty v oblasti potravinárstva aj prostredníctvom vydaných zaujímavých publikácií, ktoré boli súčasťou vystavenej expozície. Počas výstavy náš stánok navštívili aj predseda NR SR JUDr. Andrej Danko, ministerka MPRV SR Ing. Gabriela Matečná a ministerka MŠVaV SR JUDr. Mgr. Martina Lubyová, PhD., poslankyňa NR SR Ing. Eva Antošová a generálny riaditeľ sekcie potravinárstva MPRV SR Ing. Milan Lapšanský. Taktiež zaujímavými hosťami boli špičkoví slovenskí šéfkuchári Braňo Križan, Daniel Hrivnák, Gabriel Kocák a Rastislav Fech.

Za Fakultu sa chceme poďakovať všetkým zamestnancom a členom organizačného výboru, ktorí sa aktívne podieľali na prezentácii našej fakulty priamo na výstavisku Agrokomplex, ale aj počas prípravných fáz na jednotlivých katedrách.

V najbližšom období (26.11.2019) nás ešte čaká účasť na prezentácii VŠ v Michalovciach, tzv. „ Veľtrh VŠ“ pod názvom „Viac informácií – lepší výber VŠ“, ktorej cieľom je poskytnúť žiakom stredných škôl z Michalovciach, Sobraniec, Trebišova, V. Kapušian, Humenného a Vranova n/Topľou čo najviac informácií o možnostiach štúdia na fakultách a vysokých školách, najmä technického a prírodovedného zamerania.

Okrem toho ešte do konca roka (8-9.12.2019) zástupca našej fakulty navštívi gymnázium v Báčskom Petrovci a Kovačici v Srbsku, kde poskytne študentom gymnázií, na ktorých sa vyučuje v slovenskom jazyku všetky informácie o možnostiach štúdia na FBP.

 

Späť