Promócie absolventov II. stupňa VŠ

napísal (počet komentárov: 0)Slávnostné promócie absolventov II. stupňa VŠ10. jún  2015

9,00 h 
-  technológia potravín /den. forma
-  aplikovaná biológia
-  biotechnológie 

 

11, 30 h 
- bezpečnosť a kontrola potravín /denná a externá forma/
- technológia potravín  /ext.for.
 
- nácvik sa bude konať hodinu pred promóciami, nástup pred posluch. A-1
- absolventi, ktorí nedodržia hodinu nácviku, nebudú zaradení na prom. akt
- v prípade neúčasti na promócií je nutné o tom informovať študijné oddelenie najneskôr do 5. júna 2015

 

Späť