Promócie inžinierov

napísal (počet komentárov: 0)

Dňa 17. 7. 2020 o 9 00 a 13 00 hod. sa v aule Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre konalo slávnostné odovzdávanie dokladov o ukončení štúdia absolventom druhého (inžinierskeho) stupňa vysokoškolského štúdia na Fakulte biotechnológie a potravinárstva pri SPU v Nitre.

Slávnostnej promócie sa zúčastnilo 131 absolventov, v dennej forme štúdia 124 a v externej forme 7. Absolventi FBP boli promovaní v nasledovných študijných programoch:

Bezpečnosť a kontrola potravín (denná forma) - 61 študentov

Bezpečnosť a kontrola potravín (externá forma) - 7 študentov

Technológia potravín - 30 študentov

Aplikovaná biológia - 23 študentov

Agrobiotechnológie - 10 študentov

 

Prajeme veľa úspechov v ďalšom živote.

 

Späť