Štátne záverečné skúšky 2020/2021 a slávnostná promócia absolventov

napísal (počet komentárov: 0)

Na Fakulte biotechnológie a potravinárstva SPU sa konali už druhýkrát online štátne záverečné skúšky. V dňoch 14. – 17.7.2021 ukončilo svoje štúdium na II. stupni štúdia v akademickom roku 2020/21 celkovo 141 študentov, z toho 74 študentov ŠP Bezpečnosť a kontrola potravín (DF), 4 študenti ŠP Bezpečnosť a kontrola potravín (EF), 17 študentov ŠP Aplikovaná biológia, 17 študentov ŠP Agrobiotechnológiea 29 študentov ŠP Technológia potravín.

Na I. stupni štúdia sa štátnej záverečnej skúšky úspešne zúčastnilo 101 študentov, z toho 50 študentov ŠP Bezpečnosť a kontrola potravín (DF), 6 študentov ŠP Bezpečnosť a kontrola potravín (EF), 15 študentov ŠP Aplikovaná biológia, 15 študentov ŠP Agrobiotechnológie, 6 študentov ŠP Vinárstvo, 8 študentov ŠP Potraviny a technológie v gastronómii a 1 študent ŠP Agropotravinárstvo.

Vzhľadom na priaznivú situáciu sa 14.7.2021 uskutočnila aj slávnostná promócia, kde si z rúk p. prodekanky prof. RNDr. Aleny Vollmannovej, PhD. prevzali diplom absolventi inžinierskeho stupňa vysokoškolského štúdia Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre.

Naším absolventkám a absolventom srdečne blahoželáme a želáme veľa ďalších úspechov !

 

Ísť späť