Vo vianočnom mestečku SPU sa prvýkrát prezentoval študentský spolok Pasteur

napísal (počet komentárov: 0)

Vianočné mestečko pod Aulou SPU sa už tradične konalo v deň kultúrneho podujatia Dar SPU. Naša fakulta mala v mestečku svoje zastúpenie v podobe novovzniknutého Študentského spolku Pasteur. V ponuke stánku mohli návštevníci objaviť produkty vyrobené študentmi na pôde fakulty. Najväčší záujem pútali chilli produkty, čerstvo pražená káva, čaje a vianočné pečivo. Priamo na mieste rozvoniavalo aj teplé kakao. Na príprave a propagácii spolku sa podieľali študenti všetkých troch stupňov štúdia. Cieľom pilotnej akcie Študentského spolku Pasteur bola jeho prezentácia medzi študentmi. Zámerom Študentského spolku Pasteur bude podpora aktívnych a iniciatívnych študentov a zvýhodnenie ich postavenia na trhu práce. Úlohami jeho členov bude organizácia študentských, vedeckých, športových, kultúrnych a vzdelávacích podujatí, šírenie dobrého mena fakulty a vytvorenie siete absolventov. Zo začiatkom letného semestra akademického roku 2019/2020 bude zverejnený zoznam aktivít spolku a zároveň bude spustená registrácia pre študentov

 

Späť