Workshop GROW

napísal (počet komentárov: 0)

Dňa 21.10.2021 Fakulta biotechnológie a potravinárstva v spolupráci s Výskumným centrom AgroBioTech SPU v Nitre usporiadala online workshop s názvom GROW ako súčasť projektu EIT Food RIS: „Growing Consciousness“ – Rastúce povedomie, ktorý je vedený Turínskou univerzitou a podporený vďaka európskym fondom. Do projektu boli zapojení partneri z poľnohospodárskeho sektoru, vrátane SPU v Nitre pod vedením prof. Ing. Adriany Kolesárovej, PhD.

Projekt GROW je zameraný na revitalizáciu agropotravinárskych reťazcov prostredníctvom udržateľných inovácií. Dôležitým zámerom celého projektu je zavedenie udržateľného poľnohospodárstva a obnova starých/tradičných plodín, ktoré by sa mohli stať základom pre nové alebo obnovené potravinárske výrobky a ktoré môžu stimulovať rozvoj agropotravinárskeho priemyslu.

V prvej časti workshopu boli predstavené výsledky prieskumu o stave poľnohospodárstva na Slovensku v oblasti pestovania tradičných plodín a liečivých rastlín v rámci projektu GROW (Simona Baldovská z SPU v Nitre). Ďalej nasledovali odborné prednášky o inovatívnych prístupoch ku klimatickej zmene (Terese Venus, Roberto Villalba a Amer Aitsidhoum z Technickej univerzity v Mníchove, Nemecko), o trvalo udržateľnom poľnohospodárstve a možnostiach obmedzenia vplyvu poľnohospodárstva na klimatické zmeny (Sergio Menéndez zo spoločnosti Grupo AN, Španielsko). Posledná odborná prednáška s témou pestovania a spracovania liečivých rastlín bola prezentovaná Ing. Ivetou Čičovou, PhD., Národnou kurátorkou pre genetické zdroje liečivých rastlín z NPPC, Piešťany. V rámci prezentácie boli predstavené liečivé rastliny ako bazalka pravá, majorán záhradný, nechtík lekársky, dúška tymianová, levanduľa úzkolistá, mäta pieporná, medovka lekárska, pamajorán obyčajný, šalvia lekárska, ale aj pseudoobiliny ako pohánka jedlá, láskavec a ďalšie aromatické bylinky, ako napríklad borák lekársky a perila krovitá a i.

Druhá časť workshopu bola venovaná panelovej diskusii s pozvanými odborníkmi z agropotravinárskeho sektora moderovaná Ladislavom Račekom, predstaviteľom hnutia Slow Food Tatry, ktoré sa venuje podpore tradičných, pôvodných a ohrozených plodín, rastlín, živočíšnych druhov hospodárskych zvierat, ako aj ochrane biodiverzity. V rámci svojej prezentácie predstavil staré a zabudnuté odrody ako štôlska slivka, mak siaty biely – odroda Albín a spišské džuky. Nasledovala prezentácia predsedníčky Poľnohospodárskeho podielnického družstva Liptovská Teplička Anny Glejdurovej v oblasti pestovania biozemiakov a pšenice špaldovej, ako aj chovu čistokrvných plemenných oviec. Konateľ spoločnosti TatraKap s.r.o., Švábovce Peter Čaky predstavil svoje pôsobenie v oblasti pestovania a spracovania pôvodnej odrody dobrovodskej kapusty bielej – odroda Pourovo. Prezentácia Ing.

Ľubomíra Pastuchu zo spoločnosti Legumen v oblasti výskumu, šľachtenia a pestovania hospodárskych plodín so zameraním na staré, tradičné a zabudnuté strukoviny (cícer baraní, hrachor siaty) a konopu siatu a ich znovuzavedenie do pestovania a stravovania. Posledným pozvaným hosťom bola Ing. Dominika Bírová zo spoločnosti Michalove konzervárne – Miko, ktorá sa angažuje v oblasti ekologického poľnohospodárstva a pestovania byliniek, zeleniny a ovocia, ale aj ich spracovania a výroby potravinárskych produktov.

Prezentácie podnietili aktívnu diskusiu účastníkov, pričom sa odborníci z praxe podelili o svoje skúsenosti nadobudnuté praxou v oblasti pestovania starých a tradičných plodín. Ďakujeme všetkým zúčastneným za aktívnu účasť na tomto podujatí a prínosné informácie pre rozvoj agropotravinárskeho priemyslu a revitalizáciu agropotravinárskych reťazcov.

 

Ísť späť