XI. vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Bezpečnosť a kontrola potravín

napísal (počet komentárov: 0)

Pozývame Vás na XI. vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou Bezpečnosť a kontrola potravín, ktorá sa bude konať 27.-28.3. 2014 na zámku v Smoleniciach. Konferencia je učená vedeckým pracovníkov z potravinárstva, odborníkom z praxe, laboratórnej diagnostiky a pracovníkomkontroly potravín.

Späť