XII. Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou BEZPEČNOSŤ A KONTROLA POTRAVÍN

napísal (počet komentárov: 0)

Pozývame Vás na XII. vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou "Bezpečnosť a kontrola potravín", ktorá sa uskutoční v dňoch 26. - 27. marca 2015 v kongresovom centre SAV na zámku v Smoleniciach.

Program konferencie:

Späť