Zimná škola bezpečnosti potravín 2021

napísal (počet komentárov: 0)

Vzdelávanie je dôležité aj v čase pandémie COVID-19. Od kvalitného vzdelávania závisí naša budúcnosť. Katedra hygieny a bezpečnosti potravín FBP SPU v Nitre v spolupráci s praxou zorganizovala ďalší ročník Zimnej školy bezpečnosti potravín tentokrát online, ktorá sa konala v dňoch 1.-3. februára 2021. Zimnú školu bezpečnosti potravín spolu absolvovalo 124 účastníkov z potravinárskych firiem, odbornej verejnosti, stredných škôl ako aj študentov stredných a vysokých škôl. Na podujatí odzneli zaujímavé prednášky: Legislatíva – digitalizácia – inovácie – nástroje súčasného a budúceho rozvoja potravinárstva. Metódy detekcie falšovania mlieka a mliečnych výrobkov. Neprimerané podmienky v obchode s potravinami. Cirkulárna ekonomika – stratégia vývoja obalov a výrobkov. Systém kvality z pohľadu obchodných reťazcov. Nová verzia normy IFS Food 7. Ako Vám IFS Food môže pomôcť v prevencii falšovania potravín? Clean Label vo východoeurópskych krajinách. Riadenie alergénov v potravinárskych podnikoch. Zdravotná bezpečnosť potravín v súvislosti s duálnou kvalitou a falšovaním. Tvorba a implementácia efektívneho sanitačného programu pri spracovaní tekutých potravín, faktory a riziká ovplyvňujúce jeho účinnosť. Sanitácia v potravinárskom priemysle. Nové trendy v dezinfekcii nástrojov, plôch a povrchov. Detekcia kontaminácie v potravinárstve a metódy hodnotenia čistenia a dezinfekcie. Produkcii a nakladanie s odpadmi z gastronomických prevádzok z pohľadu hygieny a bezpečnosti. Celé podujatie prebehlo pomocou platformy MS Teams a univerzitného systému Moodle.

Chceme sa poďakovať všetkým prezentujúcim za aktívnu účasť na našom podujatí: prof. Ing. Jozef Golian. Dr., doc. Ing. Peter Zajác, PhD., JUDr. Jana Venhartová, RNDr. Jaroslav Žiak, PhD., Mgr. Martin Krajčovič, Ing. Jozef Čapla, PhD., Ing. Miroslav Šuška, Ing. Ján Durec, PhD., Ing. Martin Horváth, doc. Ing. Martina Fikselová, PhD., Ing. Miroslav Kiš, Mgr. Jan Strejček, doc. Ing. Simona Kunová, PhD., doc. Ing. Lucia Zeleňáková, PhD.

Taktiež sa chceme poďakovať účastníkom podujatia za účasť a podporu našej vzdelávacej aktivity.

Materiály z podujatia si môžu zaregistrovaný užívatelia prezrieť a stiahnuť zo systému Moodle Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre: https://moodle.uniag.sk/course/view.php?id=569

 

Späť