Zo slávnostnej promócie doktorandov

napísal (počet komentárov: 0)

Promócie absolventov tretieho stupňa vysokoškolského štúdia sa konali 4. októbra v aule SPU v Nitre za prítomnosti akademických funkcionárov všetkých fakúlt. 
 
Diplom absolventov vedeckej prípravy, ktorí splnili predpoklady na priznanie vedecko-akademickej hodnosti philosophiae doctor (PhD.), získalo 11 vedeckých pracovníkov Fakulty biotechnológie a potravinárstva.Študijný program agrobiotechnológie ukončili 4 doktorandi, molekulárnu biológiu 2 a technológiu potravín 5 doktorandi.
 
Všetkým absolventom srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v pracovnom a v osobnom živote.
 

Späť