Špecializované kurzy

 

V rámci ďalšieho vzdelávania fakulta má akreditované nasledovné špecializované kurzy :

  1. Syrárstvo (40 h)

Kurz je určený pre začínajúcich farmárov, farmárov spracúvajúcich mlieko a pracovníkov družstevných mliekarní. Má praktický charakter a obsahovo je zameraný na výber mlieka, syridiel a čistých mliekarenských kultúr pre výrobu syrov, úpravu mlieka pred jeho syrením, základné kroky výroby syrov, najčastejšie chyby syrov, senzorické hodnotenie syrov, správnu výrobnú prax a systém HACCP a na legislatívu a označovanie syrov. Odbornou garantkou je doc. Ing. Margita Čanigová, CSc. z Katedry hodnotenia a spracovania živočíšnych produktov (Fakulta biotechnológie a potravinárstva). Kurz sa uskutoční sa v termíne 21. 9. - 5. 10. 2018, vzdelávanie bude prebiehať v piatky a soboty v čase od 8:00 h do 16:00 h na SPU v Nitre (T pavilón, 3. poschodie). Cena kurzu je 200 €.

Prihlasovanie je ukončené z dôvodu naplnenia kapacity kurzu. O ďalšom termíne budeme informovať.

Infoleták

 

 

  1. Senzorické hodnotenie kvality surovín a potravín (15 h)

 

  1. Sladovníctvo a pivovarníctvo (30 h)

Slovenská živnostenská komora v spolupráci s Asociáciou malých nezávislých pivovarov a SPU Nitra akreditovala vzdelávací program Sladovník - Pivovarník a zároveň má oprávnenie na vykonanie skúšky na overenie odbornej spôsobilosti na získanie úplnej kvalifikácie Sladovník - Pivovarník. Podrobnejšie informácie nájdete na: http://www.malepivovary.sk/vzdelavanie/ 

 

  1. Senzorické hodnotenie piva (10 h)

 

  1. Senzorické hodnotenie vína (16 h)

 

  1. Hodnotenie liehovín (10 h)