Špecializované kurzy

 

V rámci ďalšieho vzdelávania fakulta má akreditované nasledovné špecializované kurzy :

  1. Syrárstvo (40 h)

 

  1. Senzorické hodnotenie kvality surovín a potravín (15 h)

 

  1. Sladovníctvo a pivovarníctvo (30 h)

Podrobnejšie informácie nájdete na: http://www.malepivovary.sk/vzdelavanie/ 

 

  1. Senzorické hodnotenie piva (10 h)

 

  1. Senzorické hodnotenie vína (16 h)

 

  1. Hodnotenie liehovín (10 h)