Špecializované kurzy

V rámci ďalšieho vzdelávania fakulta má akreditované nasledovné špecializované kurzy :

  1. Syrárstvo (40 h)
  2. Senzorické hodnotenie kvality surovín a potravín (15 h)
  3. Sladovníctvo a pivovarníctvo (30 h)
  4. Senzorické hodnotenie piva (10 h)
  5. Senzorické hodnotenie vína (16 h)
  6. Hodnotenie liehovín (10 h)

Podrobnejšie informácie nájdete na: http://www.malepivovary.sk/vzdelavanie/