Dekanát fakulty

Akademická 1755, 949 01 Nitra
tel.: 037/ 641 5524
E-mail: dekfbp@uniag.sk

GPS súradnice: 48.30754097788522, 18.09837835410495

View Larger Map

 

Tajomníčka fakulty
Ing. Eva Piecková
tel.: 037/ 641 5382
Email: eva.pieckova@uniag.sk

Sekretariát dekana a tajomníka fakulty
Radmila Pavlíková
tel.: 037/ 641 5524
Email: Radmila.Pavlikova@uniag.sk

Oddelenie pre štúdium a vzdelávanie
Ing. Beáta Zelenáková
tel.: 037/641 5386
Email: Beata.Zelenakova@uniag.sk

Ing. Katarína Gurčíková
tel.: 037/641 5384
Email: Katarina.Gurcikova@uniag.sk

Oddelenie pre vedu, výskum a zahraničné vzťahy
Ing. Zuzana Ácsová
tel.: 037/ 641 5385
Email: Zuzana.Acsova@uniag.sk

Oddelenie projektovej a informačnej činnosti
Mgr. Dominik Hollý
tel.: 037/ 641 4869
Email: Dominik.Holly@uniag.sk

__________________________________

 

Ing. Dagmar Kozelová, PhD.
tel.: 037/641 4429
Email: Dagmar.Kozelova@uniag.sk