Dekanát

Trieda A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
tel.: 037/ 641 5524
fax: 037/ 641 5387
E-mail: dekfbp@uniag.sk

 


View Larger Map

 

Poverená tajomníčka fakulty
Ing. Eva Piecková
tel.: 037/ 641 5382
Email: eva.pieckova@uniag.sk

Sekretariát dekana a tajomníka fakulty
Radmila Pavlíková
tel.: 037/ 641 5524
Email: Radmila.Pavlikova@uniag.sk

Oddelenie pre štúdium a vzdelávanie
Ing. Beáta Zelenáková
tel.: 037/641 5386
Email: Beata.Zelenakova@uniag.sk

Ing. Katarína Gurčíková
tel.: 037/641 5384
Email: Katarina.Gurcikova@uniag.sk

Oddelenie pre vedu, výskum a zahraničné vzťahy
Mgr. Barbora Hollá
tel.: 037/641 5385
Email: barbora.holla@uniag.sk

Oddelenie informačných technológií
Mgr. Dominik Hollý
tel.: 037/641 4869
Email: dominik.holly@uniag.sk

Virtuálna prehliadka dekanátu