Odborová organizácia fakulty

Fakultný výbor FBP 2019 – 2023 s účinnosťou od 1. 6. 2019

1. doc. Mgr. Želmíra Balážová, PhD. kl. 4327 predsedníčka výboru
Katedra biochémie a biotechnológie zelmira.balazova@uniag.sk
2. doc. Ing. Alica Bobková, PhD. kl. 4603 podpredsedníčka výboru
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín alica.bobkova@uniag.sk
3. doc. Ing. Jana Maková, PhD. kl. 4434 mzdová komisia
Katedra mikrobiológie jana.makova@uniag.sk
4. Ing. Dagmar Paulisová kl. 4809 rekreačná komisia 
Katedra technológie a kvality rastl. prod. dagmar.paulisova@uniag.sk
5. Ing. Katarína Gurčíková kl. 5384
kultúrna komisia
Dekanát FBP   katarina.gurcikova@uniag.sk
6. Ing. Jana Štefániková, PhD. kl. 4911 komisia pre občianske záležitosti
Výskumné centrum AgroBio Tech jana.stefanikova@uniag.sk
7. Ing. Katarína Tokárová, PhD. kl. 4958 športová komisia a BOZP
Katedra fyziológie živočíchov katarina.tokarova@uniag.sk
8. doc. Ing. Soňa Felšöciová, PhD. kl. 5813 komisia pre prácu s deťmi
Katedra mikrobiológie sona.felsociova@uniag.sk
9. Radmila Pavlíková kl. 5524 revízna komisia
Dekanát FBP radmila.pavlikova@uniag.sk

 

Odborové úseky:

1. ÚB - Katedra mikrobiológie kl. 5813 sona.felsociova@uniag.sk
doc. Ing. Soňa Felšöciová, PhD.
2. ÚP - Katedra chémie kl. 4607 silvia.ceryova@uniag.sk
Ing. Silvia Čéryová, PhD.
3. ÚP - Katedra hygieny a bezpečnosti potravín kl. 4603 alica.bobkova@uniag.sk
doc. Ing. Alica Bobková, PhD.
4. ÚP - Katedra technológie a kvality živoč. produktov kl. 4719 regina.banyiova@uniag.sk
Regína Bányiová
5. ÚP - Katedra technológie a kvality rastl. produktov kl- 4809
dagmar.paulisova@uniag.sk
Ing. Dagmar Paulisová
6. ÚAB - Katedra fyziológie živočíchov kl. 4284 peter.massanyi@uniag.sk
prof. MVDr. Peter Massányi, DrSc.
7. ÚB - Katedra biochémie a biotechnológie kl. 4327 zelmira.balazova@uniag.sk
doc. Mgr. Želmíra Balážová, PhD.
8. Dekanát FBP kl. 5384 katarina.gurcikova@uniag.sk
Ing. Katarína Gurčíková
9. Výskumné centrum AgroBio Tech kl. 4911 jana.stefanikova@uniag.sk
Ing. Jana Štefániková, PhD.