FBP v médiách

_______________

_______________

_______________

Podpora inovácii na SPU v Nitre

Národný portál pre transfer technológii

Dnes 24 Nitra

Gemersko - strana 4

Nitriansko - strana 7

_______________

_______________

FBP v médiách vďaka európskeho patentu na trvanlivé pečivo na špeciálne výživové účely a spôsob jeho výroby

Správy RTVS: Slovenské sušienky s európskym patentom (00:44:49)

Televízne noviny TV Markíza: Sušienky z laboratória (48:54)

Teraz.sk: Poľnohospodárska univerzita má patent na špeciálne trvanlivé pečivo

TV Nitrička: Špeciálne pečivo získalo európsky patent

MY Nitra: Vedci z Nitry vytvorili špeciálne pečivo pre ľudí s potravinovými intoleranciami

Nitriansky Hlásnik: SPU získala patent na pečivo pre ľudí s potravinovou intoleranciou

Nitra Dnes24: Roky práce sa vyplatili: SPU získala vzácny európsky patent!

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________