FBP v Mlynoch

Týždeň vedy a techniky na Slovensku každoročne organizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti. Cieľom podujatia je zlepšiť vnímanie vedy a techniky v povedomí celej spoločnosti. Práve veda a technika je neoddeliteľnou súčasťou života každého človeka a jej správne nasmerovanie podmieňuje ďalší rozvoj krajiny. V našom meste pod Zoborom vedu popularizovala a vzbudzovala záujem ľudí Fakulta biotechnológie a potravinárstva, ktorá sa svojimi siedmimi katedrami prezentovala v rámci Týždňa vedy a techniky 9. novembra 2016 v nitrianskom OC Mlyny.

 

Genetika vnímania chutí a vôní

Určite sa každý z nás už ocitol v situácii, keď mu vôňa pripomenula zážitok alebo vyvolala emóciu. A vedeli ste, že naše vnímanie chutí a vôní vo veľkej miere rozhoduje o našich stravovacích preferenciách a výbere nutričných zložiek našej výživy? Katedra hygieny a bezpečnosti potravín vysvetlila, čím sa zaoberá percepčná genetika a teda genetika vnemov. Je súčasťou veľkej skupiny tém, ktorým sa venuje nutričná genomika. Jej základom je personalizácia hodnotenia rizík a pozitív až na úroveň každého jednotlivého človeka. Vnímanie chutí a vôní je u každého človeka individuálne. Niekto vníma viac sladké, iný zase horké. Účastníci podujatia sa mohli nechať otestovať na prahové citlivosti vnímania chutí a identifikáciu pachov. Dozvedeli sa tiež o genetickej podstate utvárania chuťových receptorov a o tom, ako to môže ovplyvňovať ich život.

 

Techniky odhaľovania falošných potravín

Okrem genetiky vnímania chutí a vôní nám členovia uvedenej katedry priblížili aj techniky odhaľovania falšovaných potravín. Falšovanie potravín je už od dávnoveku spojené s ich výrobou a kvalitou. Ľudia už stáročia vymýšľajú, ako vymeniť drahšiu surovinu za lacnejšiu bez toho, aby si to spotrebiteľ všimol. Spolu s metódami falšovania však vznikajú aj metódy odhaľovania týchto procesov, ktoré dokážu odhaliť tieto nekalé praktiky obchodovania. Účastníci podujatia sa teda mali možnosť dozvedieť čo je falšovanie potravín ale i to, čo do tejto kategórie nespadá. Mali možnosť zistiť, aké vyspelé sú techniky odhaľovania falšovania zamerané na autentifikáciu a vysledovateľnosť potravín. Účastníci mali možnosť ochutnať rôzne potravinárske výrobky katedier FBP, ktoré určite falšované nie sú. Naopak, lákali svojou nefalšovanou vôňou a výbornou chuťou.

 

Veda na zjedenie

Katedra skladovania a spracovania rastlinných produktov pripravila ochutnávku svojich produktov, ktoré sú nie len lahodné, ale aj zdravé a prispôsobené potrebám súčasného spotrebiteľa. Bezlepkové a bezlaktózové sušienky boli skutočne hitom spolu so zemiakovými lupienkami vyrobenými z fialových odrôd zemiakov. A chlebík náš každodenný? S prídavkami červenej šošovice, tekvicových semien či vlašských orechov nemal chybu. Veda na zjedenie záujemcov zlákala aj výstavou a prezentáciou našich základných obilnín, mlynských produktov, rôznych typov sladov a sušených liečivých bylín, ktoré sú vhodné na prípravu čajov. Kto však obľubuje aj horkejšie nápoje, mohol sa oboznámiť s alchýmiou výroby piva a sladu. Záujmu sa nevyhlo ani prístrojové vybavenie na stanovenie vybraných ukazovateľov technologickej kvality, ktoré sú dôležité z mlynsko-pekárskeho, ako aj zo sladovnícko-pivovarníckeho hľadiska. Návštevníkov najviac zaujalo vypieranie lepku z pšeničného cesta, ktorý si mohli aj chytiť a zistiť, aké sú jeho funkcie pri tvorbe cesta a jeho vplyv na kvalitu pečiva.

 

Ako „chutí“ štúdium

Inovatívne mäsové výrobky prezentovala Katedra hodnotenia a spracovania živočíšnych produktov. Ak ste si mysleli, že klobásy sú nezdravé, ešte ste sa nestretli s klobásami s prídavkom inulínu, probiotických a štartovacích kultúr. Paštéty s obsahom srvátkových bielkovín nie sú výnimkou. Taktiež sme mali možnosť vidieť a poučiť sa ako sa vyrábajú párky Bratislavské, Spišské a „Univerzitné“. Množstvo návštevníkov prilákala aj prezentácia syrov s obsahom korenín a byliniek. Obsah zložiek mlieka si mohli premerať prístrojom Lactoscan. Katedra okrem toho ponúkla ochutnávku známych aj menej známych druhov medov a názornú ukážku merania intenzity farby medu pomocou spektrofotometra.

 

Tajomstvá nášho tela

Popri výbornej ochutnávke produktov katedier FBP návštevníkov zaujali tajomstvá nášho tela, ktoré zvedavcom priblížila Katedra fyziológie živočíchov. Mohli na vlastné oči vidieť, ako sa žlč podieľa pri trávení tukov v našom organizme na jednoduchom pokuse, ktorý si mohli aj sami odskúšať. Mohli vidieť ako sa správajú červené krvinky v roztokoch podobných tekutinám v našom organizme. Oboznámili sa bližšie s fungovaním srdca - pumpy nášho tela, ktorá je zodpovedná za distribúciu všetkých potrebných plynov a živín pre všetky naše bunky, tkanivá a orgány, ktoré mali možnosť pozorovať aj pod mikroskopom. Dokonca si mohli vyskúšať prácu pľúc na makete vo vlastných rukách. Ak ich zaujímal krvný tlak, mohli si ho zmerať a tiež vypočuť ozvy srdca pomocou fonendoskopu. Pre najmenších bola pripravená nápaditá hra, kde museli spájať obrázky orgánov a buniek, ktoré spolu navzájom súviseli. Pomáhali im členovia katedry, ktorí im s radosťou odpovedali na zvedavé otázky. A ak ste sa pri Katedre fyziológie živočíchov zastavili aj vy, odišli ste obohatení o množstvo zaujímavých informácií o našom tele, ktoré ste možno ani netušili, a ktoré boli tvorivo prezentované formou vedeli ste, že...?

 

Chémia hrou

A kto povedal, že chémia nie je zábavná? Katedra chémie nám predviedla plávajúce hrozienka, maľovanie mliekom, chemickú krv, samonafukovacie balóny, bežiacu majoránku alebo lávovú lampu. Tieto veľmi poučné pokusy založené na fyzikálno-chemických reakciách nás presvedčili o tom, že chémia je nielen zábavná, ale aj nesmierne zaujímavá. Je neoddeliteľnou súčasťou našich životov a je všade okolo nás. Pre všetky ročníky bol pripravený kvíz „Dobre vedieť“, kde sa dozvedeli zaujímavé skutočnosti úzko súvisiace s chémiou. Obrovský záujem návštevníkov o aktivity Katedry chémie svedčí o veľkej atraktivite tohto odvetvia vedy.

 

Zábavná biológia

Okrem chémie záujemcov mimoriadne zaujala aj biológia. Katedra biochémie a biotechnológie priblížila verejnosti svoju prácu v laboratóriách a niektoré techniky si mohli aj sami vyskúšať a stať sa tak na pár minút šikovnými vedátormi. Pomocou potravinárskych farbív si pripravovali rôzne farebné roztoky. Tieto im slúžili ako vzorky pre nanášanie do agarózových gélov. Popri tom sa dozvedeli, ako sú tieto techniky využívané pri analýzach napríklad bielkovín alebo DNA. Pre zdatnejších a zvedavejších mala katedra prichystaný jednoduchý postup na izoláciu DNA pomocou bežne používaných vecí v domácnosti. Zároveň tu bol k dispozícii mikroskop na pozorovanie rôznych tkanív a pletív.

 

Neviditeľný svet okolo nás

Vďaka aktivitám Katedry mikrobiológie sme mohli vidieť úžasný Neviditeľný svet okolo nás. Mikroorganizmy nášmu oku neviditeľné, s ktorými sa stretávame deň čo deň a väčšinou si to ani neuvedomujeme. Popri pozorovaní mikroskopických preparátov, ktoré bolo možné vidieť nielen pod mikroskopom ale aj na monitore, sme sa od odborníkov na tieto malinké organizmy dozvedeli, kde všade sa s mikroorganizmami môžeme stretnúť, že sú všade okolo nás, v našom jedle ktoré jeme, na nás samotných a aj v nás. Zástupcovia katedry horlivo odpovedali na otázky a vysvetľovali úlohu mikroorganizmov v ekosystémoch, či už v pôde alebo v ľudskom tele. Mnohé z nich sú nášmu zdraviu prospešné a dokonca sme sa dozvedeli, že s mikroorganizmami nie je dobré len bojovať, ale ich aj podporiť v raste, aby sme žili „zdravší svet“. Členovia katedry ukázali všetkým záujemcom ako mikroorganizmy kultivovať, ako ich identifikovať a testovať. Tí aktívnejší si mohli preparát urobiť aj sami a pozrieť sa na mikroskopický svet, ktorý si každý z nás nesieme so sebou na svojej pokožke.

Môžeme s radosťou konštatovať, že prezentácia našej fakulty v rámci Týždňa vedy a techniky zožala úspech. Tešil nás veľký záujem detí ale aj dospelých a máme za sebou mnoho pekných a veselých zážitkov. Nuž, už nám neostáva nič iné, len veľmi pekne poďakovať za možnosť prezentovať našu fakultu biotechnológie a potravinárstva na tomto podujatí a tešiť sa na ďalší ročník, kde ako dúfame, sa o rok opäť v hojnom počte stretneme.

 

Kolektív FBP