FBP v Centro Nitra

Týždeň vedy a techniky na Slovensku každoročne organizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti.

Cieľom podujatia je zlepšiť vnímanie vedy a techniky v povedomí celej spoločnosti. Aj tento rok sa Fakulta biotechnológie a potravinárstva 9. novembra v OC Centro Nitra zapojila do podujatia formou prezentácie jej vedeckovýskumnej činnosti všetkých siedmich katedier. Podujatia sa zúčastnili predovšetkým študenti stredných odborných škôl, gymnázií, základných a materských škôl a tešili sme sa aj z účasti širokej verejnosti.

Pracovníci fakulty predstavili vedeckovýskumnú činnosť aj formou tematických prednášok „Spermie – olympijskí plavci v kríze“ (Ing. Eva Tvrdá, PhD.), „Med - zázračná substancia z úľa“ (Ing.  Vladimíra Kňazovická, PhD.), „Antimikrobiálna aktivita biologicky účinných látok z liečivých rastlín a esenciálnych olejov“ (prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD.), „Aká je kvalita mäsových výrobkov?“ (doc. Ing. Marek Bobko, PhD.) a „Inovácie v pekárstve“ (Ing. Marián Tokár, PhD.). Katedra biochémie a biotechnológie zaujala názvom „Svet biotechnológií“ ako „Fenomén súčasnosti“. Katedra fyziológie živočíchov priblížila záujemcom „Silu prírodných látok“ a vysvetlila „Zdravie na molekulovej úrovni“. Vďaka Katedre mikrobiológie mohli všetci uvidieť úžasný „Neviditeľný svet okolo nás“, mikroorganizmy nášmu oku neviditeľné, s ktorými sa stretávame každý deň v „Tajomnom svete mikróbov“. Katedra chémie predstavila „Chémiu inak“ a priblížila návštevníkom „Chémiu okolo nás“. Katedra skladovania a spracovania rastlinných produktov prezentovala „Inovácie potravín - zdravé kroky do budúcnosti“  a zdôvodnila prečo „Študujeme, čo jeme a pijeme“. Katedra hygieny a bezpečnosti potravín zaujala „Genetikou a bezpečnosťou potravín“ a poukázala na „Kvalitné a bezpečné jedlá na našich stoloch“. Katedra hodnotenia a spracovania živočíšnych produktov odhalila „Vedecké tajomstvá potravín“ a vysvetlila, ako spoznať kvalitu živočíšnych produktov -„Živočíšne produkty v kocke“.  

S radosťou konštatujeme, že prezentácia našej fakulty bola úspešná, čo bolo potvrdené vysokou účasťou návštevníkov. Ďakujeme všetkým pracovníkom a doktorandom FBP, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na prezentácii našej fakulty. Tešíme sa na ďalšie podobné aktivity a spoluprácu.  

 

Organizačný výbor vedeckého podujatia