Kalendár udalostí 28.03.2019

štvrtok, 28.03.2019

Konferencia je zameraná na prezentovanie najnovších poznatkov v oblasti legislatívy a  kontroly potravín, systémov riadenia bezpečnosti potravín,  mikrobiologickej a mykologickej bezpečnosti, chemickej bezpečnosti potravín, aplikácie perspektívnych technológií pre  bezpečnejšie potraviny, hľadanie vzťahov medzi bezpečnosťou potravín, zdravím, výživovou hodnotou potravín, welfere a inými vplyvmi.