Kalendár udalostí 15.04.2019

pondelok, 15.04.2019

Odborný seminár pracovníkov potravinárskych študijných odborov a katedier z ČR a SR zameraný na aktuálny stav výučby a výskumu v oblasti hodnotenia kvality potravín a ich spracovania