Kalendár udalostí 26.04.2019

piatok, 26.04.2019

Podujatie je zamerané  na propagáciu bezpečnosti potravín, činnosti Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín, činnosť jeho vedeckých výborov, propagáciu národných vedeckých skupín, úlohy odboru bezpečnosti potravín a výživy Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Súčasne sa bude robiť propagácia bezpečnosti potravín na základných a stredných školách ako aj medzi spotrebiteľmi pri nakupovaní potravín. Budú prebiehať diskusie s vybranými odborníkmi na aktuálnu problematiku. Pedagógovia katedry budú v stanovených termínoch poskytovať  odborné konzultácie k aktuálnym problémom bezpečnosti potravín.

Odborný workshop pre stredné školy gastronomického zamerania spojený s praktickými laboratórnymi analýzami v priestoroch FBP. Sprievodnou akciou môže byť aj prezentácia a ochutnávka pokrmov studenej kuchyne pripravených študentmi študijného programu Potraviny a technológie v gastronómii.