Kalendár udalostí 29.05.2019

streda, 29.05.2019

Cieľom konferencie je vedecká diskusia o najnovších výsledkoch výskumov v oblasti fyziológie živočíchov, fyziológie výživy, bunkovej a molekulovej fyziológie. Konferencia je realizovaná v spolupráci s Mendelovou univerzitou v Brne, Pedagogickou univerzitou v Krakove a Ústavom fyziológie zvierat SAV v Košiciach.

Konferencia DAGENE 2019 je zameraná na prezentáciu živočíšnych genetických zdrojov v podmienkach in situ a ex situ krajín v povodí Dunaja. Konferencia je rozdelená na prezentáciu výskumných aktivít a návštevu fariem v prepojení na degustáciu  domácich, regionálnych, potravinových výrobkov.