Kalendár udalostí 14.06.2019

piatok, 14.06.2019

Kolégium dekana sa uskutoční v zasadacej miestnosti na rektoráte na 1. poschodí.