Kalendár udalostí 14.06.2019

štvrtok, 13.06.2019
piatok, 14.06.2019

Kolégium dekana sa uskutoční v zasadacej miestnosti na rektoráte na 1. poschodí.