Kalendár udalostí 07.11.2019

štvrtok, 07.11.2019

Cieľom medzinárodnej študentskej vedeckej konferencie je prezentovať výsledky vedeckovýskumnej činnosti doktorandov, ako aj výmena skúseností s poznatkami dosiahnutými u zúčastnených študentov domácich a zahraničných vysokých škôl.

vkd.uniag.sk